Tjänster

Tjänster

Över 30 års kombinerad erfarenhet och expertis

LÖPANDE REDOVISNING

- Löpande bokföring
- Löner
- Fakturering
- Kundreskontra
- Kundinbetalningar
- Leverantörsreskontra
- LeverantörsbetalningarBOKSLUT
ÅRSREDOVISNING

- Månadsavstämning
- Bokslut
- ÅrsredovisningDEKLARATION

- Skattedeklaration
- Momsdeklaration
- Inkomstdeklaration